Vergoedingen

Groot in de Praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Groot in de Praktijk hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals zij door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag.

Basisverzekering en eigen risico

Dieetadvisering wordt per kalenderjaar 3 uur (4 behandelingen) vergoed vanuit de basisverzekering. Dit wordt in mindering gebracht op het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Aanvullende verzekering

Aanvullende polissen vergoeden in sommige gevallen extra uren dieetadvisering. Dit valt niet onder het eigen risico. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Wat als ik geen recht (meer) heb op vergoeding?

Het kan het zijn dat u meer tijd nodig heeft dan de verzekeraar vergoedt. De kosten hiervoor worden persoonlijk in rekening gebracht.

Tarieven 

(indien niet in te dienen bij zorgverzekeraar/zorggroep)
Begeleiding per kwartier: € 18,75
Toeslag bij huisbezoek: € 20,00 per consult

Wij rekenen eenmalig 30 minuten administratie- en uitwerktijd. Een eerste consult duurt 60-75 minuten waarbij er 30 minuten voor het individueel advies wordt gerekend. Vervolgconsulten duren een halfuur of drie kwartier, afhankelijk van de problematiek.

BEHANDELTIJD

Het eerste consult duurt 60 minuten. Apart daarvan worden 30 minuten gedeclareerd voor het individuele dieetvoorschrift. Bij wijzigingen in het dieetvoorschrift gedurende de behandeling wordt 15 min gedeclareerd. Voor een vervolgconsult wordt 30 minuten gereserveerd. Een telefonisch consult is mogelijk, tenzij u verzekerd bent bij Caresq. Indien u verwezen bent, wordt de verwijzer na het eerste of tweede consult schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Verhindering

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst eerder) voorafgaand telefonisch uw afspraak te wijzingen/annuleren. In het weekend en op feestdagen kunt u de voicemail inspreken. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd, zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.

Ketenzorg

Bent u doorverwezen via de huisarts of POH en staat er op de verwijzing dat u bij de ketenzorg aangemeld bent? Dan worden de kosten niet van het verplicht eigen risico vanuit de basisverzekering in mindering gebracht. U krijgt de behandeling dan volledig vergoed.  Dit geldt wanneer er sprake is van diabetes, COPD en/of CVRM (Cardiovasculair risico).

Gezondheidscentrum De Goorn
Dwingel 3,1648 JM, De Goorn

Louise:
Dinsdag, woensdag & donderdag | 08:00-17:30

Jos:
Maandag & vrijdag | 08:00-17:30

5 + 15 =