Privacyverklaring

Groot in de Praktijk

Groot in de Praktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Groot in de Praktijk dan hebben wij gegevens van uw nodig. Die verstrek u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Groot in de Praktijk heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden om voor u een persoonlijk dieetadvies te kunnen opstellen.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer er daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Groot in de Praktijk bewaart uw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Indien noodzakelijk zal Groot in de Praktijk uw gegevens met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Groot in de Praktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Groot in de Praktijk zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Groot in de Praktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Groot in de Praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@grootindepraktijk.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Groot in de Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06 11 256 261 of via info@grootindepraktijk.nl

Meer informatie
Heeft u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Groot in de Praktijk dan kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@grootindepraktijk.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Privacyverklaring

Groot in de Praktijk

Groot in de Praktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Groot in de Praktijk dan hebben wij gegevens van uw nodig. Die verstrek u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Groot in de Praktijk heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden om voor u een persoonlijk dieetadvies te kunnen opstellen.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer er daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Groot in de Praktijk bewaart uw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Indien noodzakelijk zal Groot in de Praktijk uw gegevens met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Groot in de Praktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Groot in de Praktijk zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Groot in de Praktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Groot in de Praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@grootindepraktijk.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Groot in de Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06 11 256 261 of via info@grootindepraktijk.nl

Meer informatie
Heeft u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Groot in de Praktijk dan kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@grootindepraktijk.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Gezondheidscentrum De Goorn
Dwingel 3,1648 JM, De Goorn

Louise:
Dinsdag, woensdag & donderdag | 08:00-17:30

Jos:
Maandag & vrijdag | 08:00-17:30

5 + 10 =