Obstipatie

Wanner een kind minder dan drie keer per week ontlasting heeft, of last heeft van harde, droge ontlasting spreken we van obstipatie. Ieder kind heeft een eigen ontlastingspatroon. Sommige kinderen gaan drie keer per dag naar het toilet, anderen maar drie keer per week. Dit is allemaal normaal, zolang de ontlasting soepel is en het kind niet hard hoeft te persen om de ontlasting kwijt te raken. De arts of kinderarts zal vaak medicatie voorschrijven om de darmwerking te bevorderen en de ontlasting zacht te houden. De arts zal je daarbij vrijwel altijd doorsturen naar een diëtist. Je kunt daar natuurlijk ook zelf om vragen Kinderen die obstipatie hebben gaan vaak slecht eten doordat ze last van hun buik hebben. Hierdoor bevat hun voeding vaak te weinig vezels en vocht.

Dieetbehandeling

De kinderdietist zal de samenstelling van de voeding nagaan en adviezen geven hoe deze zo kan worden aangepast dat de werking van de darmen wordt bevorderd.

Gezondheidscentrum De Goorn
Dwingel 3,1648 JM, De Goorn

Louise:
Dinsdag, woensdag & donderdag | 08:00-17:30

Jos:
Maandag & vrijdag | 08:00-17:30

2 + 7 =