Moeilijke eters

Moeilijke-eter is een stapje verder dan een kieskeurige eter. Een kind dat kieskeurig is, vindt bepaalde voedingsmiddelen niet lekker maar eet wel voldoende verschillende voedingsmiddelen zodat hij een gezonde gevarieerde voeding binnen krijgt.
Moeilijke eters zijn zo selectief in hun voedselkeuze dat ze geen evenwichtige voeding meer gebruiken. Moeilijke eters hebben een beperkte voedselkeuze. Van deze voedingsmiddelen eten ze doorgaans voldoende om een redelijk goed gewicht te hebben. Echter de beperkte voedselkeuze en daardoor de eenzijdigheid van hun voeding leidt tot voedingstekorten, ongerustheid van de ouders/verzorgers en vaak tot strijd over het eten met hun ouders/verzorgers.

Kenmerken van een moeilijk eter:
Moeilijke eters hebben 1 of meer van onderstaande kenmerken:

  • Beperkte voedselkeuze, ze eten in totaal 10-15 soorten voedingsmiddelen.
  • Beperkte voedselgroepen. Weigeren van 1 of meerdere voedselgroepen (geen fruit/ groenten/ vlees etc)
  • Angst en/of woede aanvallen als een nieuw soort eten wordt opgediend; kokhalzen of ziek worden bij het zien van nieuwe soorten eten.
  • Voedselobsessie: eisen dat er bij dat er bij elke maaltijd 1 of meer voedingsmiddelen worden beschikbaar zijn die altijd op de zelfde manier bereid moeten zijn.
  • Gediagnosticeerd zijn met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme of verstandelijke handicap.

(bron: moeilijke eters; dr Lorni Ernsperger& Tania Stegen-Hanson)

Dieetbehandeling

De kinderdiëtist zal bepalen of er voedingstekorten zijn ontstaan door de beperkte voedselkeuze. Ze zal adviseren hoe deze tekorten zijn aan te vullen. Dit geeft meer rust en minder strijd over eten in het gezin. Ook wordt samen met ouders en kind (afhankelijk van leeftijd) een plan gemaakt op welke, voor het kind veilige, manier meer voedingsmiddelen geproefd kunnen gaan worden, zo dat de voedselkeuze langzaam wordt uitgebreid.
Zo nodig wordt samengewerkt met een logopedist of kinderpsycholoog.

Gezondheidscentrum De Goorn
Dwingel 3,1648 JM, De Goorn

Louise:
Dinsdag, woensdag & donderdag | 08:00-17:30

Jos:
Maandag & vrijdag | 08:00-17:30

7 + 13 =